Spelt - viseklubben i Tromsø

 LÅTSKRIVERKURSET FULLT!

Låtskriverkurset med Lars Bremnes og Tonje Unstad som finner sted i Tromsø oktober 2016, er i utgangspunktet fulltegnet nå. Det var enorm interesse for kurset, som ble fullt 2 dager etter at det ble åpnet for påmelding! og Men hvis du vil sette deg opp på venteliste, er det mulig - se under.


LÅTSKRIVERKURS MED LARS BREMNES OG TONJE UNSTAD OKT 2016

Helga 22.-23. oktober inviterer viseklubben Spelt til låtskriverkurs med Lars Bremnes og Tonje Unstad som instruktører. Kurset gjøres i samarbeid med NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere), som er en interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster for musikk, og NOPA støtter kurset med et større beløp.

Kurset er sjangeruavhengig.

Itillegg til innføring i låtskriving, vil opphavsrettigheter bli et tema på kurset. Mer info kommer, men skriver du musikk, så sett av denne helga.

Kursavgift kr 1500 for voksne - kr 800 for ungdom under 21 år.

OBS - begrenset med plasser.  

Merk at kurset har bindende påmelding. Ved avmelding mindre enn 14 dager før kursstart, må kursavgiften betales i sin helhet, bortsett fra ved framlagt sykemelding eller legeerklæring.

Kurspåmeldingen er ikke gyldig før plassen er bekreftet av arrangøren (viseklubben Spelt) og kursavgiften er betalt innen påmeldingsfristen. Vi sender ut faktura med betalingsfrist.

PÅMELDINGSFRIST: 10. AUGUST 2016.

Vi tar forbehold om nok deltakere.


VENTELISTE LÅTSKRIVERKURS MED LARS BREMNES OG TONJE UNSTAD

Kurset er bindende og avbud må meldes senest 14 dager før kursstart. Ved avmelding mindre en 14 dager før kursstart, må hele kursavgiften betales. Dog vil kursavgift bli refundert ved framlagt sykemelding eller legeerklæring.

Vi tar forbehold om nok deltakere.

Jeg er klar over at påmeldingen er bindende og at det innebærer økonomiske forpliktelser:


Hvis du er under 18 år, må foresatt signere denne påmeldingen og sende den i post til: Viseklubben Spelt, postboks 123, 9252 TROMSØ

FORESATTES UNDERSKRIFT:

......................................................................................................................................................................